Kontakt z Siecią Opieki Prawnej

Napisz do nas – jakiej opieki prawnej potrzebujesz, jakie problemy prawne lub sprawy wymagają konsultacji i interwencji profesjonalnego radcy.

SERWIS ZAKOŃCZYł DZIAŁALNOŚĆ 31 SIERPNIA 2018r. Dziękujemy za współpracę.

Baza wiedzy

Materiały i prezentacje o prawie, radcach prawnych i pomocy prawnej, a także dokładne wskazanie, w jakiego rodzaju problemach i sprawach może on udzielić pomocy.

 • Która decyzja ubezpieczyciela przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych?

  Która decyzja ubezpieczyciela przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych?

  10 marca 2018

  Ustalenie upływu terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych to bardzo istotna kwestia dla wielu osób poszkodowanych. Od zachowania tego terminu zależy przecież, co do zasady, możliwość dochodzenia przez poszkodowanego jego praw w sądzie. Niniejszy wpis traktuje o przerwaniu biegu przedawnienia w związku z wydaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 819 […]

 • Konferencja „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”

  Konferencja „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”

  13 listopada 2017

  Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w konferencja pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”. Konferencję organizuje Komisja Praw Człowieka przy KRRP. Odbędzie się ona 1 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (ul. Żytnia 15/16, 01-014 Warszawa). Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o międzynarodowych i krajowych standardach ochrony […]

 • Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

  Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

  8 listopada 2017

  Powiększony skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjął w dniu 16 maja 2017 r. następującą uchwałę: „Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenie przesyłowe – zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej – znajdowały się na nieruchomości Skarbu […]

 • Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego już obowiązuje. Czego dotyczy?

  Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego już obowiązuje. Czego dotyczy?

  6 listopada 2017

  Od 1 września 2017 r. weszła w życie uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, potocznie nazywana uchwałą antysmogową. Na jej podstawie wprowadzono całoroczne ograniczenia i zakazy, których celem jest zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu […]

 • Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia

  Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia

  25 października 2017 | 1 comment

  W obecnym czasie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze postępowania sądowego, np. z tytułu wypadku komunikacyjnego, błędu w sztuce medycznej, czy też z ubezpieczenia OC rolnika, jest dość powszechne. Dzieje się tak głównie dlatego, że stosunkowo często kwoty odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli bywają zaniżone. Warto zatem wiedzieć, że co do zasady wypłata jakiejkolwiek, nawet małej sumy […]

 • Na czym polega upadłość konsumencka?

  Na czym polega upadłość konsumencka?

  22 września 2017

  31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Upadłość konsumencka oznacza postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Czym jest niewypłacalność? Zgodnie z art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego dłużnik jest niewypłacalny, […]

 • Pomoc prawna – zalecenia Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy

  Pomoc prawna – zalecenia Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy

  30 sierpnia 2017

  Zalecenia Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w zakresie pomocy prawnej Z Wprowadzenia: Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE (dalej Rada) reprezentuje około milion prawników europejskich poprzez swoich członków – Adwokatury i Stowarzyszenia Prawnicze z 31 państw członkowskich i 11 krajów stowarzyszonych i obserwatorów. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości stanowi prawo podstawowe. Pomoc prawna stanowi […]

 • Nasze dane pod ochroną (RODO)

  Nasze dane pod ochroną (RODO)

  28 sierpnia 2017

  Tajemniczy skrót Co oznacza RODO? Pod tym skrótem kryje się nazwa unijnego aktu prawnego – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jego pełna nazwa to „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE […]

 • W jakich formach organizacyjno-prawnych radca prawny może świadczyć pomoc prawną?

  W jakich formach organizacyjno-prawnych radca prawny może świadczyć pomoc prawną?

  30 czerwca 2017

  Nie tylko klienci, ale także pracodawcy, a nawet radcy prawni mają czasem wątpliwości dotyczące sposobu w jaki może być wykonywana pomoc prawna. Dlatego przygotowaliśmy zestaw podstawowych informacji z tym związanych. Uwagi te dotyczą także świadczenia pomocy przez radców prawnych współpracujących z Siecią Opieki Prawnej radcadlamnie.pl – zawierając umowę o pracę, – w ramach pracowniczego stosunku […]

 • O aplikacjach i social mediach

  O aplikacjach i social mediach

  9 czerwca 2017

  Od pewnego czasu każdy nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny” jest udostępniany on-line na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych www.kirp.pl (podstrona „Wydawnictwa” na dole strony głównej). Dzięki tej stronie mamy także możliwość sięgnięcia po archiwalne numery „Radcy Prawnego”, ponieważ są na niej udostępnione wszystkie numery wydane od połowy 2011 r. Jest to naprawdę bogata baza artykułów […]

 • Wirus żąda okupu?

  Wirus żąda okupu?

  8 czerwca 2017

  Kilka tygodni temu świat obiegła informacja o zmasowanym ataku wirusa komputerowego „WannaCry”. Zainfekowane zostały setki tysięcy komputerów z systemem Windows. Wirus – dostający się do komputera poprzez odebranie załącznika z maila lub liknięcie w link – szyfruje dane z dysku i żąda okupu za odzyskanie dostępu do danych przez użytkownika komputera. Atakuje tylko komputery systemem […]

 • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  2 czerwca 2017

  1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Opracowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa nowelizacyjna jest jednocześnie najobszerniejszą i najbardziej kompleksową zmianą KPA od kilkudziesięciu lat. Trzy cele nowelizacji KPA: 1. przyspieszenie postępowań administracyjnych; 2. wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją […]

 • Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych – broszura

  Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych – broszura

  26 kwietnia 2017

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała broszurę „Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych”. Broszura jest dostępna on-line w postaci pliku .pdf „Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych” to najnowsza broszura HFPC przygotowana dla mieszkających w Polsce cudzoziemców. Publikacja zawiera opis procedur, jakie przechodzi osoba poszkodowana przestępstwem lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, zwracając […]

 • Centrum Edukacji Prawnej

  Centrum Edukacji Prawnej

  14 kwietnia 2017

  Centrum Edukacji Prawnej jest instytucją powołaną przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Główne cele jej działania to upowszechnianie wiedzy prawnej, budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, wprowadzenia lekcji prawa do podstawy programowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie programu kierunków studiów nieprawniczych o zajęcia z prawa (przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i […]

 • Podręcznik o prawie dla młodzieży

  Podręcznik o prawie dla młodzieży

  13 kwietnia 2017

  Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” opracowało w ubiegłym roku poradnik zatytułowany „Przychodzi uczeń do prawnika…”. Poradnik-podręcznik został przygotowany w dwóch wersjach – dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ma za zadanie w atrakcyjnej formie i językiem dostosowanym do młodych ludzi przybliżyć zagadnienia prawne, z jakimi może stykać się młodzież na co […]

 • O zawodzie i pomocy udzielanej przez radcę prawnego

  O zawodzie i pomocy udzielanej przez radcę prawnego

  11 stycznia 2017

  Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że ma charakter szczególny, bo samorząd zawodowy i przedstawiciele tej profesji mają obowiązek troszczenia się nie tylko o interesy klientów, ale także o interes publiczny (podobnie jak notariusze, lekarze i przedstawiciele innych wolnych zawodów).

 • Dlaczego warto korzystać z pomocy udzielanej przez radcę prawnego?

  Dlaczego warto korzystać z pomocy udzielanej przez radcę prawnego?

  10 stycznia 2017

  Radca prawny to bardzo dobrze wykształcony prawnik, który po ukończeniu 5-letnich studiów prawniczych odbył nadto wymagające, 3-letnie szkolenie na aplikacji prowadzonej przez samorząd radcowski.

 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia radcy prawnego

  Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia radcy prawnego

  9 stycznia 2017

  Wynagrodzenie za czynności radców prawnych ustala co do zasady umowa z klientem. O wynagrodzeniu radcy i zasadach jego ustalania mówi Kodeks etyki radcy prawnego. Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki. Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

 • Okręgowe Izby Radców Prawnych – gdzie szukać list radców prawnych

  Okręgowe Izby Radców Prawnych – gdzie szukać list radców prawnych

  8 stycznia 2017

  Krajową wyszukiwarkę radców prawnych znaleźć można pod adresem: http://rejestrradcow.pl/web/adviser/list Lista Izb Okręgowych: (dane kontaktowe: czytaj dalej) 1) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku 2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy 3) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 4) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach 5) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach 6) Okręgowa Izba Radców […]

 • Działania samorządu radcowskiego w ostatnich latach w pigułce

  Działania samorządu radcowskiego w ostatnich latach w pigułce

  7 stycznia 2017

  W listopadzie 2016 r. zakończyła się kadencja władz samorządu radcowskiego, a to dobra okazja, by przyjrzeć się intensywnej działalności samorządu w ostatnich trzech latach. W tym czasie Krajowa Rada Radców Prawnych debatowała na 14 posiedzeniach oraz pięciu spotkaniach konsultacyjnych. Podjęła 137 uchwał i zajęła cztery stanowiska.

Prezentacje

Umowy. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 5

Prawo cywilne I. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 4

Prawo administracyjne. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 3

Prawo konstytucyjne. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 2

Elementy prawoznawstwa. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 1

Problematyczne prawo

Prawo w Polsce jest skomplikowane i niespójne. Język prawniczy jest niezrozumiały nawet dla osób dobrze wykształconych. W zeszłym roku opublikowano w Polsce tyle aktów prawnych, że ich przeczytanie zajmowałoby nam 4 godziny dziennie. A każdy z takich aktów jest powiązany z opublikowanymi wcześniej…

Pomoc radców prawnych

W internecie możemy znaleźć wszystkie akty prawne, sporo komentarzy i opinii – czasami nawet pomocnych i aktualnych. Same informacje najczęściej nie dają jednak narzędzi do rozwiązania problemów, z którymi musimy sobie poradzić. Specjaliści są nie tyle potrzebni, co konieczni. Coraz częściej Internet umożliwia skorzystanie z ich wiedzy i kompetencji.

Blog Radcadlamnie.pl

 • Gwarancja przywilejów dla kobiet w ciąży

  20 marca 2018

  Dzisiaj opowiem Wam – kobietom oczekującym narodzin dziecka – jakie macie przywileje poza kolejnością do korzystania z usług medycznych i farmaceutycznych.  Do końca 2016 roku nie była prawnie uregulowana kwestia przywilejów dla kobiet w ciąży w korzystaniu z usług medycznych i farmaceutycznych. Kobiety mogły liczyć ewentualnie na korzyści wynikające z wewnętrznych regulacji danych placówek, a […]

 • Kiedy można wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, w której nie zastrzeżono terminu wypowiedzenia?

  Kiedy można wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, w której nie zastrzeżono terminu wypowiedzenia?

  10 marca 2018

  Niedawno zostałem poproszony o poradę dotyczącą możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie usług reklamowych. Umowa ta została zawarta na czas oznaczony, a nie było w niej wskazane, jaki jest termin wypowiedzenia, ani też w jakich przypadkach wypowiedzenie jest dopuszczalne. Kwestia wypowiedzenia w/w umowy została w niej zupełnie pominięta. W związku z tym, Klient obawiał się, że […]

 • Testament wspólny – tzw. testament berliński – czy jest ważny w Polsce?

  Testament wspólny – tzw. testament berliński – czy jest ważny w Polsce?

  3 stycznia 2018

  Prawo spadkowe Testament wspólny – tzw. testament berliński (czyli gemeinschaftliches Testament) – czy jest ważny w Polsce? Dla osób zamieszkujących w szczególności na terenie Niemiec „gemeinschaftliches Testament” (testament wspólny, tzw. berliński) jest – pomiędzy małżonkami – typową formą rozporządzenia majątkiem w razie śmierci. W olbrzymim skrócie polega na tym, że małżonkowie siebie nawzajem wyznaczają spadkobiercami […]

 • Właściwość sądu – dziedziczenie nieruchomości

  Właściwość sądu – dziedziczenie nieruchomości

  3 stycznia 2018

  Prawo spadkowe Właściwość sądu – dziedziczenie nieruchomości Zgodnie z treścią art. 39 kodeksu postępowania cywilnego powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozporządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sądem miejsca, w którym […]

 • Jak się odwołać od decyzji ZUS lub KRUS

  Jak się odwołać od decyzji ZUS lub KRUS

  3 stycznia 2018

  Prawo administracyjne Jak się odwołać od decyzji ZUS lub KRUS? Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez ZUS lub KRUS, choćby w małej jej części, można złożyć od takiej decyzji odwołanie do sądu – do wydziału w którym rozpatrywane są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z tego tytułu wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat sądowych. […]

 • #InstaLawMeeting2017

  #InstaLawMeeting2017

  22 listopada 2017

  W dobie komputerów i Internetu media społecznościowe stanowią perfekcyjne narzędzie do skutecznego zaprezentowania się potencjalnym odbiorcom. Spośród wielu dostępnych opcji społecznościowych, wielu prawników w celu prezentacji swojej osoby wybiera Instagram. W związku z ciągle rosnącą liczbą profili o tematyce prawniczej na Instagramie wśród jego użytkowników powstała inicjatywa spotkania wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych, o wdzięcznej nazwie […]

 • Jak odziedziczyć dom w Polsce?

  Jak odziedziczyć dom w Polsce?

  17 listopada 2017

  Prawo spadkowe Jak odziedziczyć dom w Polsce? czyli wyłączna jurysdykcja sądu polskiego w zakresie nieruchomości położonej w Polsce Jeżeli dziedziczymy po kimś, kto mieszkał poza granicami Polski, jednak posiadał w Polsce nieruchomość, to przeprowadzenie postępowania spadkowego jedynie poza granicami Polski( np. w Niemczech) może okazać się niewystarczające. Zgodnie z art. 11102 kodeksu postępowania cywilnego, jurysdykcja […]

 • Wymiana międzynarodowa dla radców prawnych

  Wymiana międzynarodowa dla radców prawnych

  16 listopada 2017

  Czy wymiany międzynarodowe są tylko dla studentów i licealistów? Wcale nie! Teraz także młodzi prawnicy mogą wyjechać na dwutygodniową wymianę i zdobyć wiedzę i doświadczenie w kancelarii prawniczej w Hiszpanii, Grecji, Czechach, Rumunii, Litwie lub Francji. Umożliwia to program MULTILAW. Rekrutacja do programu została otwarta – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Krajowej Izby […]

 • Po-PRAWNE formy: radca prawny, radca prawna czy radczyni prawna?

  Po-PRAWNE formy: radca prawny, radca prawna czy radczyni prawna?

  8 listopada 2017

  Nazewnictwo kobiet wykonujących pewne zawody to temat budzący od pewnego czasu wiele wątpliwości (a także i damsko-męskich napięć…), głównie ze względu na fakt, że dawniej część zawodów wykonywali głownie lub tylko i wyłącznie przedstawiciele jednej płci. Dlatego też w języku utrwaliła się tylko męska lub tylko żeńska nazwa danego zawodu, a jej zmiana na potrzeby […]

 • Pokrótce: „Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia”

  Pokrótce: „Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia”

  26 października 2017

  Streszczenie artykułu „Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia”, autor – Dawid Skrzypczyk, radca prawny W artykule „Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia” poruszona została kwestia sporów pomiędzy ubezpieczycielem a uprawnionym do odszkodowania w odniesieniu do konsekwencji prawnoprocesowych wypłaty odszkodowania na etapie likwidacji szkody w kontekście uznania roszczenia przez ubezpieczyciela. Sprawy o dopłatę zaniżonego odszkodowania, jak pokazuje rzeczywistość, coraz […]

 • Po-PRAWNE formy: Radcy czy radcowie?

  Po-PRAWNE formy: Radcy czy radcowie?

  24 października 2017

  Nazwa zawodu radcy prawnego przysparza problemów codziennym użytkownikom języka, najbardziej pewnie dając się we znaki dziennikarzom zajmującym się tematyką prawną. Nawet sami radcy prawni miewają z tym pewien problem… No właśnie, radcy czy radcowie? Jaka jest poprawna forma liczby mnogiej? W internetowej Poradni językowej na stronie Słownika Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) Katarzyna Kłosińska rozwiewa te […]

 • „Radca prawny” – nowy numer i nowa strona internetowa

  „Radca prawny” – nowy numer i nowa strona internetowa

  23 października 2017

  Od niedawna „Radca Prawny”, dwumiesięcznik samorządu radców prawnych, posiada własną stronę internetową www.radcaprawny.media. Można na niej zapoznać się z artykułami z bieżącego numeru w formie „internetowej” – każdy z artykułów umieszczany jest osobno. Docelowo na tę platformę maja być przeniesione także numery archiwalne „Radcy Prawnego”. Dla fanów bardziej tradycyjnej (ciągłej) formy czasopisma nadal jest możliwość czytania […]

 • Polacy korzystają z internetu inaczej

  Polacy korzystają z internetu inaczej

  21 września 2017

  A warto wiedzieć, jak, jeśli chcemy wykorzystywać internet do zdobywania odbiorców dla usług prawnych. Nie oszukujmy się – internet jest teraz jednym z najważniejszych miejsc, które mogą pomóc w znalezieniu klienta. Rzeczpospolita opublikowała kilka dni temu krótkie omówienie raportu Wave9 przygotowanego przez agencję mediową UM, w którym porównane zostało to, jak korzystają z internetu użytkownicy […]

 • Niebieski to kolor wolności

  Niebieski to kolor wolności

  7 września 2017

  W jubileuszowym 35. roku istnienia samorządu radcowskiego trwa kampania promocyjna Krajowej Izby Radców Prawnych. Kolejnym jej elementem jest prezentowany przez nas minimalistyczny plakat. W prosty sposób wyjaśnia, czym zajmują się radcy prawni. „Bronimy Was w sądach. Obsługujemy przedsiębiorstwa państwowe i prywatne. Doradzamy i pomagamy w Waszych codziennych sprawach. Doradzamy urzędom państwowym i samorządowym. Jesteśmy doradcami […]

 • Ciężarna na śmieciówce, jaką jest umowa zlecenie

  Ciężarna na śmieciówce, jaką jest umowa zlecenie

  23 sierpnia 2017

  W obecnych czasach umowa zlecenie jest bardzo popularną formą „zatrudnienia”. Osobiście, jeszcze na studiach, pracowałam na tzw. umowach śmieciowych. Wtedy to rozwiązanie było dla mnie wygodne. Obecnie korzystam jednak z uprawnień, jakie daje mi umowa o pracę. Pewnie jako przyszła mama, zastanawiasz się czy pracując na umowę zlecenie, masz jakieś przywileje i czy możesz otrzymać […]

 • „Radca Prawny” 07/08 2017

  „Radca Prawny” 07/08 2017

  12 lipca 2017

  Na stronie www.kirp.pl ukazał się nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”, w nowej szacie graficznej – bardziej przystosowanej do czytania na urządzeniach mobilnych. Przy tej okazji zamieszczono w nim ciekawy artykuł o historii samego czasopisma, która sięga prawie początków istnienia samorządu radcowskiego. A z okazji 35-lecia istnienia samorządu radców – „Dobrze jest być radcą prawnym” – […]

 • Ślubowanie radcowskie w Toruniu

  11 lipca 2017
  Galeria zdjęć ze ślubowania: część 1. część 2.
 • Piknik 35-lecia – OIRP Toruń 2017

  11 lipca 2017

  Chcielibyśmy, by na naszej stronie ukazywały się galerie zdjęć z wydarzeń z życia samorządu radcowskiego w całej Polsce. Kontakt w tej sprawie: SiecOpiekiPrawnej@radcadlamnie.pl Galeria zdjęć z Pikniku Radcy Prawnego zorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu z okazji Dnia Radcy Prawnego. Kliknij, aby zobaczyć pełną galerię zdjęć.

 • Polubić radców i ich samorząd – cz. II

  Polubić radców i ich samorząd – cz. II

  20 czerwca 2017

  Czerwcowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych było poprzedzone spotkaniem z dr Leszkiem Mellibrudą – powszechnie znanym z mediów psychologiem społecznym specjalizującym się w relacjach biznesowo-polityczno-gospodarczych. Tematem spotkania było zaufanie społeczne do zawodu radca prawnego. Przedstawiamy drugą część relacji z tego spotkania. Pierwsza część dostępna jest pod adresem: http://radcadlamnie.pl/polubic-radcow-i-ich-samorzad-cz-i/   W  dalszej części kołobrzeskiego spotkania dr Mellibruda […]

 • „Radca prawny”, maj/czerwiec 2017

  „Radca prawny”, maj/czerwiec 2017

  19 czerwca 2017

  Polecamy lekturę najnowszego numeru „Radcy Prawnego”! Czasopismo jest dostępne bezpłatnie na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych http://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-171-maj-czerwiec-2017/ W czerwcowym numerze m.in.: bogata relacja z Kongresu Prawników Polskich wraz z wywiadem z prezesem KIRP Maciejem Bobrowiczem, relacja z gali „Kryształowego serca radcy prawnego” oraz z kolejnej edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, a także analiza […]

 • Polubić radców i ich samorząd – cz. I

  Polubić radców i ich samorząd – cz. I

  9 czerwca 2017

  Czerwcowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych było poprzedzone spotkaniem z dr Leszkiem Mellibrudą – powszechnie znanym z mediów psychologiem społecznym specjalizującym się w relacjach biznesowo-polityczno-gospodarczych. Tematem spotkania było zaufanie społeczne do zawodu radca prawnego. Prowadzący spotkanie sugerował, że może pomóc nam zrozumieć co warto zrobić, aby społeczeństwo nas mocniej polubiło… Prelegent zaczął od spostrzeżenia, że […]

 • Medialne echa Kongresu Prawników Polskich

  Medialne echa Kongresu Prawników Polskich

  9 czerwca 2017

  Kongres Prawników Polskich, który odbył się 20 maja br. w Katowicach przyciągnął nadzwyczajną uwagę mediów. Prasa drukowana i media internetowe publikowały wywiady z organizatorami, w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej przez dłuższy okres był to temat główny. Tematyce tej poświęcono ponad 20 poważnych artykułów. Ton główny to poparcie inicjatywy zwołania Kongresu i pogłębiona analiza jego przebiegu […]

 • Prawo w ciąży

  Prawo w ciąży

  12 lutego 2017

  Przychodzi taki czas w życiu kobiety (może nie każdej, ale większości), że zachodzi w ciążę. W pierwszym okresie tego stanu pojawiają się różne pytania. Niestety często także pojawiają się takie, które dotyczą natury prawnej. Jestem młodym radcą prawnym. Uprawnienia uzyskałam w 2016 roku, jednakże nie pomogło mi to uniknąć pytań prawnych, gdy dowiedziałam się, że […]

 • Gorzki wyrok dla kierowców – transport międzynarodowy

  Gorzki wyrok dla kierowców – transport międzynarodowy

  12 lutego 2017

  W dniu 24 listopada 2016 r. ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 11/15 – z wniosku Rady Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Wyrok ten ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność w zakresie transportu międzynarodowego, jak również dla samych kierowców wykonujących tego typu przewozy. Dlaczego? Otóż powyższy wyrok radykalnie zmienia sytuację kierowców, którzy mogą mieć problem z dochodzeniem przed Sądem roszczeń z tytułu np. ryczałtów za noclegi.

Regulamin

Polityka prywatności

Zapoznaj się z Polityką Prywatności Serwisu www.radcadlamnie.pl

Stefan Mucha

radca prawny
Koordynator projektu: Sieć Opieki Prawnej

Dominik Pokornowski

PR Manager
Komunikacja internetowa projektu

Marianna Mucha

specjalista komunikacji społecznej
Obsługa projektu

Facebook