Nasze cele

Sieć radców prawnych

Zależy nam na zebraniu wokół idei projektu radców prawnych, którzy chcą wykorzystywać Internet do swojej aktywności zawodowej i doceniają możliwości, jakie dają media społecznościowe oraz nowoczesna edukacja prawna.

Sieć opieki prawnej

Pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych budujemy ogólnopolską sieć profesjonalnej opieki prawnej. Inicjatywę kierujemy do ludzi poszukujących dobrego prawnika oraz do tych, którzy dla swojego dobra powinni skorzystać z pomocy prawnej (nawet jeśli jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy). Startujemy w drugim kwartale 2017 r.

Czym się zajmujemy

service-icon

Edukacja prawna

Przystępne udostępnianie wiedzy podnoszącej świadomość prawną obywateli

service-icon

Pomoc osobom z problemami prawnymi

Umożliwienie nawiązania usługowego kontaktu z radcami aktywnymi w naszym serwisie

service-icon

Promocja zawodu radcy prawnego

Informacje o najliczniejszym środowisku profesjonalnych prawników w Polsce i ich usługach

service-icon

Wsparcie młodych radców prawnych

Budowa nowoczesnego portalu umożliwiającego pozyskiwanie klientów i rozwój zawodowy

service-icon

Komunikacja internetowa

Rozwój blogosfery związanej z tematyką prawną

service-icon

Rozwój sieci usług prawnych

Umożliwienie dostępu do nowoczesnych usług prawnych osobom, które nie korzystają z form tradycyjnych

Już wkrótce radcy prawni dostępni w naszym serwisie rozpoczną udzielanie pomocy prawnej!

JESTEŚ RADCĄ PRAWNYM I CHCESZ Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Baza radców

Radcy prawni działający w Sieci Opieki Prawnej.

 • Joanna Korzeniewska

  Joanna Korzeniewska

  radca prawny - Aleksandrów Kujawski, Toruń, Włocławek, Radziejów, Inowrocław

  Absolwentka prawa oraz europeistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w firmach prywatnych, jak również w administracji państwowej, gdzie zdobyła doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, reguł kontraktowych FIDIC oraz prawa zamówień publicznych. Współpracowała z kilkoma firmami jako doradca w kwestiach zamówień publicznych. Obecnie jest radcą prawnym i prowadzi własną kancelarię. Szczególnie interesuje ją prawo cywilne, rodzinne, budowlane oraz prawo zamówień publicznych. Współpracuje z kancelariami prawniczymi na terenie całej Polski.

 • Marek Rackiewicz

  Marek Rackiewicz

  radca prawny - Poznań

  Radca prawny od 2015 r. Doświadczenie zbierał w instytucji nadzorującej wielkopolskie szpitale, pracując jako prawnik pomocy społecznej, a także jako prawnik w indywidualnej kancelarii prawnej zajmującej się szeroko rozumianym prawem cywilnym (rozwody, spadki, sprawy o zapłatę).
  Pod koniec aplikacji działał jako prawnik (inhouse) w dziale prawnym spółki, która zarządzała bardzo licznym zasobem nieruchomości. W tej ostatniej nabył przede wszystkim bardzo duże doświadczenie procesowe uczestnicząc często nawet w kilkunastu rozprawach miesięcznie.
  Często doradza ugodowe zakończenie konfliktu, dzięki swoim umiejętnościom mediowania i łagodzenia sporów.

 • Piotr Rola

  Piotr Rola

  radca prawny - Lublin

  Absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – kierunek prawo. Absolwent Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Spółek. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor ok. 500 publikacji prawnych. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego: spadkowego, rodzinnego, konsumenckiego, lokalowego oraz prawa pracy, a także prawa administracyjnego i gospodarczego. Oprócz powyższego oferuje również reprezentację Klientów jako radca prawny przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck „Nieruchomości”, dziennik „Rzeczpospolita”, tygodnik „Prawo przedsiębiorcy”, miesięcznik „Gazeta Bankowa”, dwutygodnik „Gazeta Samorządu i Administracji” oraz „Dziennik Gazeta Prawna”.

  Doświadczenie z zakresu doradztwa prawnego nabył podczas pracy jako prawnik w organach samorządowej i rządowej administracji publicznej oraz w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Współpracował z organizacjami pozarządowymi. Posiada doświadczenie jako pełnomocnik w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

  Możliwość świadczenia pomocy prawnej w językach obcych: język angielski, język niemiecki

  Specjalność: szeroko rozumiane prawo cywilne oraz administracyjne

  Data rozpoczęcia działalności zawodowej: 2014

 • Tomasz Kubiak

  Tomasz Kubiak

  radca prawny - Poznań

  Radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z prawa europejskiego i prawa upadłościowego. W latach 2006-2010 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako prawnik na różnych stanowiskach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Był również przewodniczącym rad nadzorczych spółki akcyjnej i spółki komunalnej. Od 2011 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Żonaty, ojciec dwóch córek.

  Możliwość świadczenia pomocy prawnej w językach obcych: Języku angielski –  znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami FCE i LCCI II

  Preferowane zakresy praktyki zawodowej: prawo procesowe, prawo cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze

  Zainteresowania, hobby: kulinaria, modelarstwo, akwarystyka

 • Jerzy Dąbrowski

  Jerzy Dąbrowski

  radca prawny - Toruń, Chełmża, Gdańsk

  Radca prawny z wieloletnim stażem. Posiada również bogate doświadczenie w praktycznym zarządzaniu w administracji państwowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu w latach 1983-1987.

  W latach 1972-1977 ławnik Sądu Rejonowego w Toruniu; w latach 2011 do 2015 doradca Prezydenta Miasta Torunia. Był także członkiem rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej i spółce samorządowej. Aktywnie uczestniczył i uczestniczy nadal w działalności społecznej. Aktualnie jest wiceprezesem Zarządu Oddziału PCK w Chełmży oraz członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oprócz typowego doradztwa prawnego może doradzać w zakresie zarządzania.

  możliwość świadczenia pomocy prawnej w językach obcych: dość dobra znajomość języka rosyjskiego, słaba języka niemieckiego i angielskiego

  preferowane zakresy praktyki zawodowej: sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych, bankowości, zarządzania, spółdzielczości

  zainteresowania, hobby: polityka, uprawianie ogrodu, majsterkowanie

 • Aleksandra Kwiecińska

  Aleksandra Kwiecińska

  radca prawny - Lublin

  Radca prawny z doświadczeniem w pracy w kancelariach radcowskich. Absolwentka studiów prawniczych ukończonych z wyróżnieniem oraz studiów z zakresu zarządzania, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i zdała z wyróżnieniem egzamin radcowski.

  Specjalizuje się głównie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach odszkodowawczych w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych oraz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

  Moim celem jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki radcy prawnego. Chcę, aby każdy klient wiedział, że jego sprawa jest dla mnie ważna oraz, że zależy mi na udzieleniu pomocy prawnej zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

  Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, odszkodowania powypadkowe, odszkodowania w branży budowlanej, postępowania sądowe, sprawy o zapłatę, windykacja należności

  Możliwość świadczenia pomocy prawnej w językach obcych: język angielski

  Zainteresowania, hobby: fitness, zdrowe żywienie

 • Przemysław Szczepanowski

  Przemysław Szczepanowski

  radca prawny - Grudziądz

  Radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie. Rozumiem biznes i wiem, jak połączyć prawo z zarządzaniem.

  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest moją pasją. Pokazuję prawo w działaniu – wiedzę teoretyczną przekładam na praktykę. Przywiązuję ogromną wagę do szczegółów, dlatego wszystkie materiały przygotowuję pod indywidualne potrzeby.

  Nie jestem teoretykiem. Jestem praktykiem.

 • Krzysztof Chojnacki

  Krzysztof Chojnacki

  radca prawny - Bydgoszcz

  Rocznik 1968. Partner zarządzający-współzałożyciel Kancelarii Chojnacki Rościszewski Kranc i Partnerzy w Bydgoszczy, nieprzerwanie jedna z największych kancelarii prawniczych w regionie kujawsko-pomorskim.
  Absolwent UMK w Toruniu, dyplom z wyróżnieniem i III nagroda Rektora UMK za pracę magisterską (rok 1995). Aplikacja radcowska pod kierunkiem patrona (1999). Wpis na listę radców prawnych OIRP Bydgoszcz – nr licencji Bd-706 (2000).

  Radca prawny, dyplomowany negocjator, trener-wykładowca w zakresie prawnych aspektów windykacji należności.

  17 lat praktyki zawodowej, tysiące procesów sądowych, umów i konsultacji prawnych. Wyróżnienia przyznane w głosowaniu przez klientów na portalu www.skutecznyadwokat.pl w latach 2010, 2012 i 2013.

 • Joanna Remus

  Joanna Remus

  radca prawny - Toruń

  Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i aplikacji radcowskiej.
  Praktykę prawniczą rozpoczęłam w 2013 r. w kancelarii prawnej w Toruniu, zajmującej się bardzo szerokim zakresem spraw co pozwoliło mi na rozwijanie umiejętności praktycznych we współpracy ze zróżnicowanymi klientami.

 • Marta Chłopecka

  Marta Chłopecka

  radca prawny - Toruń

  Ukończyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i w 2016 r. zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy radcy prawnego.
  Studia prawnicze ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, broniąc pracę magisterską pt. „Prawo osoby fizycznej do wizerunku w prawie polskim”. Studiowałam także na tym samym uniwersytecie socjologię (raczej hobbystycznie) i uzyskałam tytuł licencjacki.
  Pracowałam zarówno w kancelariach oraz biurach prawnych. W życiu zawodowym przede wszystkim pomagałam przedsiębiorcom, ale także klientom indywidualnym. Obecnie jestem radcą prawnym spółki powołanej przez Województwo – Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. (www.kpai.pl), gdzie analizuję przepisy prawa z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych oraz kwestie spółki in house. Innym przedsiębiorcom pomagam w zakresie różnych spraw dotyczących prowadzenia spółek handlowych, prawa gospodarczego i cywilnego. Nie stronię jednak od klientów indywidualnych i angażuję się w rozwiązywanie ich często zawiłych spraw prawnych.
  Uwielbiam podróżować. Udało nam się z mężem zwiedzić już niemały kawałek Europy i trochę egzotycznego Wschodu.
  Od 2004 roku jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie mojej pracy społecznej na rzecz ZHP zdobyłam wiele umiejętności oraz spore doświadczenie m. in. w zakresie zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi. Moje zamiłowanie do pracy społecznej realizowałam także w Toruńskim Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej, gdzie, jako prawnik doradzałam mieszkańcom Torunia.
  W maju 2017 roku przyszło na świat moje pierwsze dziecko. Ta istotna sytuacja w moim życiu skierowała mnie do rozpoczęcia pisania mojego pierwszego prawniczego bloga, zatytułowanego „Prawo w ciąży”. Zapraszam do kontaktu.
  [Czytaj więcej…]

   

 • Dominika Zmuda Trzebiatowska

  Dominika Zmuda Trzebiatowska

  radca prawny - Toruń

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunki: prawo, administracja. W 2013 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Praktykę zawodową zdobywała zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak również w działach prawnych międzynarodowych spółek kapitałowych.

 • Katarzyna Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz

  radca prawny - Toruń

  Specjalizuję się głównie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Świadczę również pomoc na rzecz osób fizycznych. Jedną z moich głównych specjalizacji jest sądowa i przedsądowa windykacja należności, w tym prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Kontakt z Siecią Opieki Prawnej

contact-icon-1

Poniedziałek – Piątek
w godz. 9:00 – 17:00
tel. 570 525 444

Już wkrótce radcy prawni dostępni na naszym portalu rozpoczną udzielanie pomocy prawnej! Napisz do nas – jakiej opieki prawnej potrzebujesz, jakie problemy prawne lub sprawy wymagają konsultacji i interwencji profesjonalnego radcy.Zapoznałem się z
Regulaminem korzystania z serwisu Sieci Opieki Prawnej radcadlamnie.pl i akceptuję jego postanowienia

Baza wiedzy

Materiały i prezentacje o prawie, radcach prawnych i pomocy prawnej, a także dokładne wskazanie, w jakiego rodzaju problemach i sprawach może on udzielić pomocy.

 • W jakich formach organizacyjno-prawnych radca prawny może świadczyć pomoc prawną?

  W jakich formach organizacyjno-prawnych radca prawny może świadczyć pomoc prawną?

  30 czerwca 2017

  Nie tylko klienci, ale także pracodawcy, a nawet radcy prawni mają czasem wątpliwości dotyczące sposobu w jaki może być wykonywana pomoc prawna. Dlatego przygotowaliśmy zestaw podstawowych informacji z tym związanych. Uwagi te dotyczą także świadczenia pomocy przez radców prawnych współpracujących z Siecią Opieki Prawnej radcadlamnie.pl – zawierając umowę o pracę, – w ramach pracowniczego stosunku […]

 • O aplikacjach i social mediach

  O aplikacjach i social mediach

  9 czerwca 2017

  Od pewnego czasu każdy nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny” jest udostępniany on-line na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych www.kirp.pl (podstrona „Wydawnictwa” na dole strony głównej). Dzięki tej stronie mamy także możliwość sięgnięcia po archiwalne numery „Radcy Prawnego”, ponieważ są na niej udostępnione wszystkie numery wydane od połowy 2011 r. Jest to naprawdę bogata baza artykułów […]

 • Wirus żąda okupu?

  Wirus żąda okupu?

  8 czerwca 2017

  Kilka tygodni temu świat obiegła informacja o zmasowanym ataku wirusa komputerowego „WannaCry”. Zainfekowane zostały setki tysięcy komputerów z systemem Windows. Wirus – dostający się do komputera poprzez odebranie załącznika z maila lub liknięcie w link – szyfruje dane z dysku i żąda okupu za odzyskanie dostępu do danych przez użytkownika komputera. Atakuje tylko komputery systemem […]

 • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  2 czerwca 2017

  1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Opracowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa nowelizacyjna jest jednocześnie najobszerniejszą i najbardziej kompleksową zmianą KPA od kilkudziesięciu lat. Trzy cele nowelizacji KPA: 1. przyspieszenie postępowań administracyjnych; 2. wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją […]

 • Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych – broszura

  Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych – broszura

  26 kwietnia 2017

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała broszurę „Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych”. Broszura jest dostępna on-line w postaci pliku .pdf „Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych” to najnowsza broszura HFPC przygotowana dla mieszkających w Polsce cudzoziemców. Publikacja zawiera opis procedur, jakie przechodzi osoba poszkodowana przestępstwem lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, zwracając […]

 • Centrum Edukacji Prawnej

  Centrum Edukacji Prawnej

  14 kwietnia 2017

  Centrum Edukacji Prawnej jest instytucją powołaną przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Główne cele jej działania to upowszechnianie wiedzy prawnej, budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, wprowadzenia lekcji prawa do podstawy programowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie programu kierunków studiów nieprawniczych o zajęcia z prawa (przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i […]

 • Podręcznik o prawie dla młodzieży

  Podręcznik o prawie dla młodzieży

  13 kwietnia 2017

  Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” opracowało w ubiegłym roku poradnik zatytułowany „Przychodzi uczeń do prawnika…”. Poradnik-podręcznik został przygotowany w dwóch wersjach – dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ma za zadanie w atrakcyjnej formie i językiem dostosowanym do młodych ludzi przybliżyć zagadnienia prawne, z jakimi może stykać się młodzież na co […]

 • O zawodzie i pomocy udzielanej przez radcę prawnego

  O zawodzie i pomocy udzielanej przez radcę prawnego

  11 stycznia 2017

  Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że ma charakter szczególny, bo samorząd zawodowy i przedstawiciele tej profesji mają obowiązek troszczenia się nie tylko o interesy klientów, ale także o interes publiczny (podobnie jak notariusze, lekarze i przedstawiciele innych wolnych zawodów).

 • Dlaczego warto korzystać z pomocy udzielanej przez radcę prawnego?

  Dlaczego warto korzystać z pomocy udzielanej przez radcę prawnego?

  10 stycznia 2017

  Radca prawny to bardzo dobrze wykształcony prawnik, który po ukończeniu 5-letnich studiów prawniczych odbył nadto wymagające, 3-letnie szkolenie na aplikacji prowadzonej przez samorząd radcowski.

 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia radcy prawnego

  Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia radcy prawnego

  9 stycznia 2017

  Wynagrodzenie za czynności radców prawnych ustala co do zasady umowa z klientem. O wynagrodzeniu radcy i zasadach jego ustalania mówi Kodeks etyki radcy prawnego. Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki. Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

 • Okręgowe Izby Radców Prawnych – gdzie szukać list radców prawnych

  Okręgowe Izby Radców Prawnych – gdzie szukać list radców prawnych

  8 stycznia 2017

  Krajową wyszukiwarkę radców prawnych znaleźć można pod adresem: http://rejestrradcow.pl/web/adviser/list Lista Izb Okręgowych: (dane kontaktowe: czytaj dalej) 1) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku 2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy 3) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 4) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach 5) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach 6) Okręgowa Izba Radców […]

 • Działania samorządu radcowskiego w ostatnich latach w pigułce

  Działania samorządu radcowskiego w ostatnich latach w pigułce

  7 stycznia 2017

  W listopadzie 2016 r. zakończyła się kadencja władz samorządu radcowskiego, a to dobra okazja, by przyjrzeć się intensywnej działalności samorządu w ostatnich trzech latach. W tym czasie Krajowa Rada Radców Prawnych debatowała na 14 posiedzeniach oraz pięciu spotkaniach konsultacyjnych. Podjęła 137 uchwał i zajęła cztery stanowiska.

Prezentacje

Umowy. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 5

Prawo cywilne I. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 4

Prawo administracyjne. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 3

Prawo konstytucyjne. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 2

Elementy prawoznawstwa. Podstawy prawa dla nieprawników – prezentacja nr 1

Radcy prawni oczekiwani!

Realizujemy postulaty Forum Młodych Radców Prawnych.
Doświadczeni radcy mile widziani.

Problematyczne prawo

Prawo w Polsce jest skomplikowane i niespójne. Język prawniczy jest niezrozumiały nawet dla osób dobrze wykształconych. W zeszłym roku opublikowano w Polsce tyle aktów prawnych, że ich przeczytanie zajmowałoby nam 4 godziny dziennie. A każdy z takich aktów jest powiązany z opublikowanymi wcześniej…

Pomoc radców prawnych

W internecie możemy znaleźć wszystkie akty prawne, sporo komentarzy i opinii – czasami nawet pomocnych i aktualnych. Same informacje najczęściej nie dają jednak narzędzi do rozwiązania problemów, z którymi musimy sobie poradzić. Specjaliści są nie tyle potrzebni, co konieczni. Umożliwiamy skorzystanie z ich wiedzy i kompetencji.

Blog Radcadlamnie.pl

 • „Radca Prawny” 07/08 2017

  „Radca Prawny” 07/08 2017

  12 lipca 2017

  Na stronie www.kirp.pl ukazał się nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”, w nowej szacie graficznej – bardziej przystosowanej do czytania na urządzeniach mobilnych. Przy tej okazji zamieszczono w nim ciekawy artykuł o historii samego czasopisma, która sięga prawie początków istnienia samorządu radcowskiego. A z okazji 35-lecia istnienia samorządu radców – „Dobrze jest być radcą prawnym” – […]

 • Ślubowanie radcowskie w Toruniu

  Ślubowanie radcowskie w Toruniu

  11 lipca 2017

  Galeria zdjęć ze ślubowania: część 1. część 2.

 • Piknik 35-lecia – OIRP 2017 Toruń

  Piknik 35-lecia – OIRP 2017 Toruń

  11 lipca 2017

  Chcielibyśmy, by na naszej stronie ukazywały się galerie zdjęć z wydarzeń z życia samorządu radcowskiego w całej Polsce. Kontakt w tej sprawie: SiecOpiekiPrawnej@radcadlamnie.pl Galeria zdjęć z Pikniku Radcy Prawnego zorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu z okazji Dnia Radcy Prawnego. Kliknij, aby zobaczyć pełną galerię zdjęć.

 • Polubić radców i ich samorząd – cz. II

  Polubić radców i ich samorząd – cz. II

  20 czerwca 2017

  Czerwcowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych było poprzedzone spotkaniem z dr Leszkiem Mellibrudą – powszechnie znanym z mediów psychologiem społecznym specjalizującym się w relacjach biznesowo-polityczno-gospodarczych. Tematem spotkania było zaufanie społeczne do zawodu radca prawnego. Przedstawiamy drugą część relacji z tego spotkania. Pierwsza część dostępna jest pod adresem: http://radcadlamnie.pl/polubic-radcow-i-ich-samorzad-cz-i/   W  dalszej części kołobrzeskiego spotkania dr Mellibruda […]

 • „Radca prawny”, maj/czerwiec 2017

  „Radca prawny”, maj/czerwiec 2017

  19 czerwca 2017

  Polecamy lekturę najnowszego numeru „Radcy Prawnego”! Czasopismo jest dostępne bezpłatnie na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych http://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-171-maj-czerwiec-2017/ W czerwcowym numerze m.in.: bogata relacja z Kongresu Prawników Polskich wraz z wywiadem z prezesem KIRP Maciejem Bobrowiczem, relacja z gali „Kryształowego serca radcy prawnego” oraz z kolejnej edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, a także analiza […]

 • Polubić radców i ich samorząd – cz. I

  Polubić radców i ich samorząd – cz. I

  9 czerwca 2017

  Czerwcowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych było poprzedzone spotkaniem z dr Leszkiem Mellibrudą – powszechnie znanym z mediów psychologiem społecznym specjalizującym się w relacjach biznesowo-polityczno-gospodarczych. Tematem spotkania było zaufanie społeczne do zawodu radca prawnego. Prowadzący spotkanie sugerował, że może pomóc nam zrozumieć co warto zrobić, aby społeczeństwo nas mocniej polubiło… Prelegent zaczął od spostrzeżenia, że […]

 • Medialne echa Kongresu Prawników Polskich

  Medialne echa Kongresu Prawników Polskich

  9 czerwca 2017

  Kongres Prawników Polskich, który odbył się 20 maja br. w Katowicach przyciągnął nadzwyczajną uwagę mediów. Prasa drukowana i media internetowe publikowały wywiady z organizatorami, w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej przez dłuższy okres był to temat główny. Tematyce tej poświęcono ponad 20 poważnych artykułów. Ton główny to poparcie inicjatywy zwołania Kongresu i pogłębiona analiza jego przebiegu […]

 • Prawo w ciąży

  Prawo w ciąży

  12 lutego 2017

  Przychodzi taki czas w życiu kobiety (może nie każdej, ale większości), że zachodzi w ciążę. W pierwszym okresie tego stanu pojawiają się różne pytania. Niestety często także pojawiają się takie, które dotyczą natury prawnej. Jestem młodym radcą prawnym. Uprawnienia uzyskałam w 2016 roku, jednakże nie pomogło mi to uniknąć pytań prawnych, gdy dowiedziałam się, że […]

 • Gorzki wyrok dla kierowców – transport międzynarodowy

  Gorzki wyrok dla kierowców – transport międzynarodowy

  12 lutego 2017

  W dniu 24 listopada 2016 r. ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 11/15 – z wniosku Rady Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Wyrok ten ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność w zakresie transportu międzynarodowego, jak również dla samych kierowców wykonujących tego typu przewozy. Dlaczego? Otóż powyższy wyrok radykalnie zmienia sytuację kierowców, którzy mogą mieć problem z dochodzeniem przed Sądem roszczeń z tytułu np. ryczałtów za noclegi.

Regulamin

Polityka prywatności

Zapoznaj się z Polityką Prywatności Serwisu www.radcadlamnie.pl

Liderzy projektu

Stefan Mucha

radca prawny
Koordynator projektu: Sieć Opieki Prawnej

Dominik Pokornowski

PR Manager
Komunikacja internetowa projektu

Marianna Mucha

specjalista komunikacji społecznej
Obsługa projektu

Partner strategiczny

Wolters Kluwer

Partnerzy

SIGMA.OK
graf_logo_opty_poz
haipaa2
Facebook